Aug14

500 Pounds of joy

Grand Hotel Kiama, Kiama NSW